Igångsättning av SOLIDARITIES-projektet

Igångsättning av SOLIDARITIES-projektet

Vilka upplever vi förtjäna välfärdsservice och vilka förtjänar den inte? Hur definierar vi vem som ska inkluderas, och vem som inte ska inkluderas i våra förståelser och tillämpningar av solidaritet? Hur definierar vi de underförstådda ’oss’ och ’de’ i dessa frågor?...