Igångsättning av SOLIDARITIES-projektet

Igångsättning av SOLIDARITIES-projektet

Vilka upplever vi förtjäna välfärdsservice och vilka förtjänar den inte? Hur definierar vi vem som ska inkluderas, och vem som inte ska inkluderas i våra förståelser och tillämpningar av solidaritet? Hur definierar vi de underförstådda ’oss’ och ’de’ i dessa frågor?...

Studying Diversity, Migration and Urban Multiculture

Mette Louise Berg and Magdalena Nowicka (eds) (2019), Studying Diversity, Migration and Urban Multiculture: Convivial Tools for Research and Practice. London: UCL Press. Anti-migrant populism is on the rise across Europe, and diversity and multiculturalism are...