Forskningsteam

SOLIDARITRTER är en mångplats baserad etnografisk studie i tre länder. Vårt forskningsteam kommer från University College London (UK), Aarhus Universitet (Danmark) och Linköpings universitet (Sverige).

Mette Louise Berg

Projektledare (PI)

Ansvarig för fallstudie 1 - Bosättningsspridning och värdighet i nordöstra England

Koordinator för det internationella akademiska rådgivande rådet

Läs Mette's bio

Mette är primär ledare för projektet SOLIDARITETER; hon är docent vid Institut för Socialvetenskap vid UCL, grundare och medredaktör för migration och samhälle (Migration and Society), en internationell, tvärvetenskaplig peer-granskad tidskrift samt chef för UCL’s Migrationsforskningsenhet.

Mette är en socialantropolog med forskningsintressen i migration, diaspora och migrant transnationalism; urban mångfald och samvaro (conviviality); genus, tillhörighet och generation. Nya publikationer inkluderar de samredigerade volymerna Studying Diversity, Migration and Urban Multiculture: Convivial Tools for Research and Practice (UCL Press, 2019); Ethnography, Diversity and Urban Space (Routledge 2015); and Re-Imagining Diasporas and Generations, ett dubbelt specialnummer av tidskriften Diaspora: a Journal of Transnational Studies (2015). 

Mette har arbetat mycket med lokala myndigheter och social rättvisa och migranters rättighetsorganisationer, inklusive Cambridge House, Migrants Rights ’Network, EU Mobile Citizens och Latin American Women’s Rights’ Service.

Anders Neergaard

Medforsker (CI)

Ansvarig för den svenska delen och leder

Fallstudie 2 -- På väntrummet

Fallstudie 5 -- Värdiga barn och ovärdiga föräldrar i Sverige

Läs Anders' bio

Anders är professor och föreståndare för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Hans nuvarande forskning, förutom SOLIDARITIES, fokuserar på följande projekt: Fackföreningar och vita maskuliniteter; Fackföreningar och extrem högern; Etnografier av antirasism och samhörighet; och Kulturer av avvisning.

Några av hans senaste publikationer är som medredaktör och författare för antologin Reimagineering the Nation (Peter Lang (2017)); medförfattare för artiklarna “Race” and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden (Ethnic and Racial Studies, 2017); Crisis of Solidarity? Changing Welfare and Migration Regimes in Sweden (Critical Sociology, 2019); Asylum-seekers and refugees within Europe and labour market integration (Transfer, 2019); and, Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work (Ethnic and Racial Studies, 2020).

Teoretiskt är Anders forskning inspirerad av neo-marxism, feminism, etnicitet och migrationsstudier och kritisk rasteori, ofta med en intersektionell inställning. Metodologiskt använder Anders kvalitativa metoder, ofta i forskningsprojekt med olika kvalitativa såväl som kvantitativa metoder.

Rachel Rosen

Medforsker (CI)

Ansvarig för fallstudie 4 (Behovet av politik: inkluderande och exkluderande solidariteter med barn i familjer med "ingen tillgång till offentliga medel" i Storbritannien)

Etik-samordnare

Samordnare för kunskapsutbyte för intressenter

Läs Rachel's bio

Rachel Rosen är docent i barndom vid Institut för Socialvetenskap vid University College London. Hennes arbete fokuserar på ojämlik barndom, migration och stratifierad social reproduktion.

Rachels forskning bidrar till debatter om politik för barn och barndom och förändrade relationer mellan vuxna och barn i ett sammanhang av nyliberala migrations- och välfärdsregimer. Hon är medförfattare av Negotiating Adult-Child Relationships in Early Childhood Research (2014, Routledge), och medredaktör på Reimagining Childhood Studies (2019, Bloomsbury Academic) och and the Politics of Childhood: Friends or Foes? (2018, UCL Press). Hun är för närvaranda medledare för ett ESRC-finansierat projekt: Children Caring on the Move.

Metodologiskt fokuserar hennes arbete på etik och politik för deltagande forskning med barn och andra marginaliserade sociala grupper. Förutom sin universitetsbaserade forskning har Rachel arbetat med migranters rättighetsorganisationer i Kanada och Storbritannien sedan 1990-talet. Genom Flykting i en Mobil Värld (Refuge in a Moving World, UCL) koordinerar hon deltagande projekt utformade för att öppna utrymmen för kunskapsproduktion vid UCL.

Mikkel Rytter

Medforsker (CI)

Leder af forskningen I Danmark

Leder af case studie 6 -- Ageing migrants: Negotiating welfare benefits and care arrangements in Denmark

Läs Mikkel's bio

Mikkel Rytter er Professor MSO ved Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og del af ledelsen for det interdisciplinære Center for Migration and Integration research, Aarhus University, MIAU.

Mikkels forskningsinteresser fokuserer på spørgsmål vedr. Migration, integration, familie, ægteskab, generation, alderdom, omsorg, velfærd, sikkerhedsliggørelse, forskningsmetoder, muslimske minoriteter, islam og sufisme.

Mikkels seneste publikationer tæller blandt andet de to monografier “Integration” (Aarhus University Press, 2019) og “Family Upheaval: Generation, Mobility and Relatedness among Pakistani migrants in Denmark” (Berghahn Books, 2013), særnummeret “Rituals of Migration” (Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, vol. 44, nr. 16) og den redigerede antologi “Anthropology Inside Out: Fieldworkers Taking Notes” (Sean Kingston Publisher, 2020). For fuld liste over Mikkel Rytters publicationer se här.

Line Grüner

Ph.d.-studerende

Ansvarlig for casestudie/feltstudie 3 -- Flygtninge og fortjeneste: Forhandlinger af solidaritet i en mindre dansk kommune

Läs Line's bio

Line Grüner er ph.d.-studerende på Afdelingen for Antropologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Danmark. Hendes forskningsinteresser er migration og tilhørsforhold; tid og kontinuitet; social in- og eksklusion.

Med baggrund i museumsantropologien har Line arbejdet med udstilling og audiovisuelle medier som platform for dialog og vidensproduktion. I 2018 var Line medkurator på to sammenhængende etnografiske udstillinger på Samsø Museum og Moesgaard Museum omkring hjemskabelse og hverdagsliv efter flugten i samarbejde med syriske familier bosat i Danmark.

Metodisk fokuserer Lines forskning på udstilling, samskabelse og etik i inddragende forskning blandt flygtninge.

Pouran 
Djampour

Postdoc

Fallstudie 2 -- På väntrummet

Fallstudie 5 -- Värdiga barn och ovärdiga föräldrar

Läs Pouran's bio

Pouran Djampour är fil. dr. i socialt arbete och postdoc på Institutionen för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet. Hennes nuvarande forskning, förutom SOLIDARITIES, fokuserar på aktionsforskning som metod, obekvämligheter med att forska samt gränsländers betydelse inom socialt arbete.

Några av hennes senaste publikationer är hennes avhandling Borders Crossing Bodies – The stories of eight youth with experience of migrating (Holmbergs, 2018); medförfattare för antologikapitlen Asylstafetten och No Border Musical (Daidalos, 2016) och Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll (Tyfon, 2016).

Pourans tidigare forskning har främst handlat om migration, gränser och motstånd. Teoretiskt är hon inspirerad av kritiska gränsstudier (CBS), postkolonial och feministisk teori. Hon är specialiserad på etnografiska metoder med fördjupning i samtal och deltagande.

Eve Dickson

Research Fellow

Fallstudie 1 -- Spridning och förtjänst i nordöstra England

Fallstudie 4 -- Nödpolitiken

Läs Eve's bio

Eve har en fil. dr. från Queen Mary University i London. Hon har arbetat med migranter i över fem år som praktiker, tjänsteperson, aktivist och forskare. Hennes forskningsintressen är inom migration och sambandet mellan välfärds- och migrationsregimer, genus, barndom, social reproduktion och intersubjektivitet.

Eves senaste publikationer är som medförfattare till forskningsrapporten Local authority responses to people with NRPF during the pandemic (University of Wolverhampton, 2020) och ett kommande medförfattat bokkapitel ‘Hunger or indebtedness? Enforcing migrant destitution, racializing debt’. Utöver hennes arbete inom SOLIDARITIES är Eve forskningsassisten på det British Academy/Leverhulme-finansierade forskningsprojektet Social reproduction in the shadows: migrant mothers and children with ‘no recourse to public funds’. Hennes metodologiska intresse inkluderar etnografi och deltagande metod samt textanalys.

Eves tidigare forskning har fokuserat på psykosociala frågor om intersubjektivitet, genus och förkroppsligande i psykoanalys och performativitet.

Mette Louise Berg

Mette är primär ledare för projektet SOLIDARITETER; hon är docent vid Institut för Socialvetenskap vid UCL, grundare och medredaktör för migration och samhälle (Migration and Society), en internationell, tvärvetenskaplig peer-granskad tidskrift samt chef för UCL’s Migrationsforskningsenhet.

Mette är en socialantropolog med forskningsintressen i migration, diaspora och migrant transnationalism; urban mångfald och samvaro (conviviality); genus, tillhörighet och generation. Nya publikationer inkluderar de samredigerade volymerna Studying Diversity, Migration and Urban Multiculture: Convivial Tools for Research and Practice (UCL Press, 2019); Ethnography, Diversity and Urban Space (Routledge 2015); and Re-Imagining Diasporas and Generations, ett dubbelt specialnummer av tidskriften Diaspora: a Journal of Transnational Studies (2015). 

Mette har arbetat mycket med lokala myndigheter och social rättvisa och migranters rättighetsorganisationer, inklusive Cambridge House, Migrants Rights ’Network, EU Mobile Citizens och Latin American Women’s Rights’ Service.

Projektledare (PI)

Ansvarig för fallstudie 1 - Bosättningsspridning och värdighet i nordöstra England

Koordinator för det internationella akademiska rådgivande rådet

Anders Neergaard

Anders är professor och föreståndare för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Hans nuvarande forskning, förutom SOLIDARITIES, fokuserar på följande projekt: Fackföreningar och vita maskuliniteter; Fackföreningar och extrem högern; Etnografier av antirasism och samhörighet; och Kulturer av avvisning.

Några av hans senaste publikationer är som medredaktör och författare för antologin Reimagineering the Nation (Peter Lang (2017)); medförfattare för artiklarna “Race” and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden (Ethnic and Racial Studies, 2017); Crisis of Solidarity? Changing Welfare and Migration Regimes in Sweden (Critical Sociology, 2019); Asylum-seekers and refugees within Europe and labour market integration (Transfer, 2019); and, Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work (Ethnic and Racial Studies, 2020).

Teoretiskt är Anders forskning inspirerad av neo-marxism, feminism, etnicitet och migrationsstudier och kritisk rasteori, ofta med en intersektionell inställning. Metodologiskt använder Anders kvalitativa metoder, ofta i forskningsprojekt med olika kvalitativa såväl som kvantitativa metoder.

Medforsker (CI)

Ansvarig för den svenska delen och leder

Fallstudie 2 -- På väntrummet

Fallstudie 5 -- Värdiga barn och ovärdiga föräldrar i Sverige

Medforsker (CI)

Ansvarig för den svenska delen och leder

Fallstudie 2 -- På väntrummet

Fallstudie 5 -- Värdiga barn och ovärdiga föräldrar

Anders Neergaard

Anders är professor och föreståndare för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Hans nuvarande forskning, förutom SOLIDARITIES, fokuserar på följande projekt: Fackföreningar och vita maskuliniteter; Fackföreningar och extrem högern; Etnografier av antirasism och samhörighet; och Kulturer av avvisning.

Några av hans senaste publikationer är som medredaktör och författare för antologin Reimagineering the Nation (Peter Lang (2017)); medförfattare för artiklarna “Race” and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden (Ethnic and Racial Studies, 2017); Crisis of Solidarity? Changing Welfare and Migration Regimes in Sweden (Critical Sociology, 2019); Asylum-seekers and refugees within Europe and labour market integration (Transfer, 2019); and, Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work (Ethnic and Racial Studies, 2020).

Teoretiskt är Anders forskning inspirerad av neo-marxism, feminism, etnicitet och migrationsstudier och kritisk rasteori, ofta med en intersektionell inställning. Metodologiskt använder Anders kvalitativa metoder, ofta i forskningsprojekt med olika kvalitativa såväl som kvantitativa metoder.

Rachel Rosen

Rachel Rosen är docent i barndom vid Institut för Socialvetenskap vid University College London. Hennes arbete fokuserar på ojämlik barndom, migration och stratifierad social reproduktion. Rachels forskning bidrar till debatter om politik för barn och barndom och förändrade relationer mellan vuxna och barn i ett sammanhang av nyliberala migrations- och välfärdsregimer.

Rachels forskning bidrar till debatter om politik för barn och barndom och förändrade relationer mellan vuxna och barn i ett sammanhang av nyliberala migrations- och välfärdsregimer. Hon är medförfattare av Negotiating Adult-Child Relationships in Early Childhood Research (2014, Routledge), och medredaktör på Reimagining Childhood Studies (2019, Bloomsbury Academic) och and the Politics of Childhood: Friends or Foes? (2018, UCL Press). Hun är för närvaranda medledare för ett ESRC-finansierat projekt: Children Caring on the Move.

Metodologiskt fokuserar hennes arbete på etik och politik för deltagande forskning med barn och andra marginaliserade sociala grupper. Förutom sin universitetsbaserade forskning har Rachel arbetat med migranters rättighetsorganisationer i Kanada och Storbritannien sedan 1990-talet. Genom Flykting i en Mobil Värld (Refuge in a Moving World, UCL) koordinerar hon deltagande projekt utformade för att öppna utrymmen för kunskapsproduktion vid UCL.

Medforsker (CI)

Ansvarig för fallstudie 4 -- Behovet av politik

Etik-samordnare

Samordnare för kunskapsutbyte för intressenter

Mikkel Rytter

Mikkel Rytter er Professor MSO ved Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og del af ledelsen for det interdisciplinære Center for Migration and Integration research, Aarhus University, MIAU.

Mikkels forskningsinteresser fokuserer på spørgsmål vedr. Migration, integration, familie, ægteskab, generation, alderdom, omsorg, velfærd, sikkerhedsliggørelse, forskningsmetoder, muslimske minoriteter, islam og sufisme.

Mikkels seneste publikationer tæller blandt andet de to monografier “Integration” (Aarhus University Press, 2019) og “Family Upheaval: Generation, Mobility and Relatedness among Pakistani migrants in Denmark” (Berghahn Books, 2013), særnummeret “Rituals of Migration” (Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, vol. 44, nr. 16) og den redigerede antologi “Anthropology Inside Out: Fieldworkers Taking Notes” (Sean Kingston Publisher, 2020). For fuld liste over Mikkel Rytters publicationer se här.

Medforsker (CI)

Leder af forskningen I Danmark

Leder af case studie 6 -- Ageing migrants: Negotiating welfare benefits and care arrangements in Denmark

Medforsker (CI)

Leder af forskningen I Danmark

Leder af case studie 6 -- Ageing migrants: Negotiating welfare benefits and care arrangements in Denmark

Mikkel Rytter

Mikkel Rytter er Professor MSO ved Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og del af ledelsen for det interdisciplinære Center for Migration and Integration research, Aarhus University, MIAU.

Mikkels forskningsinteresser fokuserer på spørgsmål vedr. Migration, integration, familie, ægteskab, generation, alderdom, omsorg, velfærd, sikkerhedsliggørelse, forskningsmetoder, muslimske minoriteter, islam og sufisme.

Mikkels seneste publikationer tæller blandt andet de to monografier “Integration” (Aarhus University Press, 2019) og “Family Upheaval: Generation, Mobility and Relatedness among Pakistani migrants in Denmark” (Berghahn Books, 2013), særnummeret “Rituals of Migration” (Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, vol. 44, nr. 16) og den redigerede antologi “Anthropology Inside Out: Fieldworkers Taking Notes” (Sean Kingston Publisher, 2020).

For fuld liste over Mikkel Rytters publicationer se här.

Line Grüner

Line Grüner er ph.d.-studerende på Afdelingen for Antropologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Danmark. Hendes forskningsinteresser er migration og tilhørsforhold; tid og kontinuitet; social in- og eksklusion.

Med baggrund i museumsantropologien har Line arbejdet med udstilling og audiovisuelle medier som platform for dialog og vidensproduktion. I 2018 var Line medkurator på to sammenhængende etnografiske udstillinger på Samsø Museum og Moesgaard Museum omkring hjemskabelse og hverdagsliv efter flugten i samarbejde med syriske familier bosat i Danmark.

Metodisk fokuserer Lines forskning på udstilling, samskabelse og etik i inddragende forskning blandt flygtninge.

Ph.d.-studerende

Ansvarlig for casestudie/feltstudie 3 -- Flygtninge og fortjeneste: Forhandlinger af solidaritet i en mindre dansk kommune

Pouran Djampour

Pouran Djampour är fil. dr. i socialt arbete och postdoc på Institutionen för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet. Hennes nuvarande forskning, förutom SOLIDARITIES, fokuserar på aktionsforskning som metod, obekvämligheter med att forska samt gränsländers betydelse inom socialt arbete.

Några av hennes senaste publikationer är hennes avhandling Borders Crossing Bodies – The stories of eight youth with experience of migrating (Holmbergs, 2018); medförfattare för antologikapitlen Asylstafetten och No Border Musical (Daidalos, 2016) och Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll (Tyfon, 2016).

Pourans tidigare forskning har främst handlat om migration, gränser och motstånd. Teoretiskt är hon inspirerad av kritiska gränsstudier (CBS), postkolonial och feministisk teori. Hon är specialiserad på etnografiska metoder med fördjupning i samtal och deltagande.

Postdoc

Fallstudie 2 -- På väntrummet

Fallstudie 5 -- Värdiga barn och ovärdiga föräldrar

Postdoc

Fallstudie 2 -- På väntrummet

Fallstudie 5 -- Värdiga barn och ovärdiga föräldrar

Pouran Djampour

Pouran Djampour är fil. dr. i socialt arbete och postdoc på Institutionen för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet. Hennes nuvarande forskning, förutom SOLIDARITIES, fokuserar på aktionsforskning som metod, obekvämligheter med att forska samt gränsländers betydelse inom socialt arbete.

Några av hennes senaste publikationer är hennes avhandling Borders Crossing Bodies – The stories of eight youth with experience of migrating (Holmbergs, 2018); medförfattare för antologikapitlen Asylstafetten och No Border Musical (Daidalos, 2016) och Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll (Tyfon, 2016).

Pourans tidigare forskning har främst handlat om migration, gränser och motstånd. Teoretiskt är hon inspirerad av kritiska gränsstudier (CBS), postkolonial och feministisk teori. Hon är specialiserad på etnografiska metoder med fördjupning i samtal och deltagande.

Eve Dickson

Eve har en fil. dr. från Queen Mary University i London. Hon har arbetat med migranter i över fem år som praktiker, tjänsteperson, aktivist och forskare. Hennes forskningsintressen är inom migration och sambandet mellan välfärds- och migrationsregimer, genus, barndom, social reproduktion och intersubjektivitet.

Eves senaste publikationer är som medförfattare till forskningsrapporten Local authority responses to people with NRPF during the pandemic (University of Wolverhampton, 2020) och ett kommande medförfattat bokkapitel ‘Hunger or indebtedness? Enforcing migrant destitution, racializing debt’. Utöver hennes arbete inom SOLIDARITIES är Eve forskningsassisten på det British Academy/Leverhulme-finansierade forskningsprojektet Social reproduction in the shadows: migrant mothers and children with ‘no recourse to public funds’. Hennes metodologiska intresse inkluderar etnografi och deltagande metod samt textanalys.

Eves tidigare forskning har fokuserat på psykosociala frågor om intersubjektivitet, genus och förkroppsligande i psykoanalys och performativitet.

Research Fellow

Fallstudie 1 -- Spridning och förtjänst i nordöstra England

Fallstudie 4 -- Nödpolitiken

GET UPDATES

Read our privacy policy.