Projektgruppen

SOLIDARITETER er et multilokalt etnografisk studiei i tre lande. Vores forskningsteam kommer fra University College London (UK), Aarhus Universitet (Danmark) og Linköping Universitet (Sverige).

Mette Louise Berg

Projektleder (PI)

Ansvarlig for feltstudie 1 -- Spredningspolitik og værdighed i det nordøstlige England

Koordinator for det internationale akademiske rådgivningspanel.

Læs Mettes bio

Mette er projektleder på SOLIDARITETER-projektet; hun er lektor på Institut for Socialforskning på UCL, grundlægger af og medredaktør påMigration and Society, et internationalt og tværfagligt peer-reviewed tidsskrift, og hun er medleder af UCL’s Migrationsforskningsenhed; Migration Research Unit.

Mette er socialantropolog med forskningsinteresser i migration, diasporaer og migranters transnationalisme; diversitet i bysamfund og samvær (conviviality); køn, tilhørsforhold og generation. Nogle af hendes seneste publikationer er som medredaktør og forfatter for antologierne  Studying Diversity, Migration and Urban Multiculture: Convivial Tools for Research and Practice (UCL Press, 2019); Ethnography, Diversity and Urban Space (Routledge 2015); og Re-Imagining Diasporas and Generations, en dobbelt særudgave af Diaspora: a Journal of Transnational Studies (2015).

Mette har arbejdet med lokale myndigheder og migranters rettighedsorganisationer, inklusiv Cambridge House, Migrants Rights’ Network, EU Mobile Citizens, and Latin American Women’s Rights’ Service.

Anders Neergaard

Medforsker (CI)

Ansvarlig for den svenske del af projektet

Feltstudie 2 -- I venteværelset

Feltstudie 5: Udokumenterede migranter: Værdigt trængende børn og ikke-værdige forældre i Sverige

Læs Anders bio
Anderser professor og leder af Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), ved Linköpings Universitet. Hans nuværende forskning, foruden SOLIDARITIES, fokuserer på de følgende projekter: fagforeninger og hvide maskuliniteter; fagforeninger og den ekstreme højrefløj; etnografier af antiracisme og tilhørsforhold; og afvisningskulturer.

Nogle af hans seneste publikationer er som medredaktør og forfatter for antologienReimagineering the Nation (Peter Lang (2017)); medforfatter for artiklerne “Race” and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden (Ethnic and Racial Studies, 2017); Crisis of Solidarity? Changing Welfare and Migration Regimes in Sweden (Critical Sociology, 2019); Asylum-seekers and refugees within Europe and labour market integration (Transfer, 2019); and, Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work (Ethnic and Racial Studies, 2020).

Teoretisk er Anders’ forskning inspireret af ny-marxisme, feminisme, etnicitets- og migrationsstudier og kritisk raceteori, ofte med en intersektionel tilgang. Anders anvender kvalitative metoder, ofte i forskningsprojekter med både kvalitative og kvantitative metoder.

Rachel Rosen

Medforsker (CI)

Ansvarlig for feltstudie 4 -- Behovspolitik: Inkluderende og ekskluderende solidariteter med børn i familier med “ingen adgang til offentlige midler” i Storbritannien

Etik-koordinator

Koordinator for vidensudveksling med interessenter (SKEB)

Læs Rachels bio
Rachel Rosen er lektor i Barndom ved Institut for Socialforskning på University College London. Hendes arbejde fokuserer på ulighed i barndommen, migration og stratificeret social reproduktion.

Rachels forskning bidrager til debatter omkring politik på børne- og barndomsområdet og skiftende voksen-barn relationer i en kontekst præget af neo-liberal migrations- og velfærdsregimer. Hun er medforfatter påNegotiating Adult-Child Relationships in Early Childhood Research (2014, Routledge), og medredaktør påReimagining Childhood Studies (2019, Bloomsbury Academic) og Feminism and the Politics of Childhood: Friends or Foes? (2018, UCL Press). For øjeblikket er hun medleder på et ESRC-finansieret projekt: Children Caring on the Move.

Metodisk fokuserer hendes arbejde på etik og politik i forskning med børn og andre marginaliserede sociale grupper. Udover hendes universitetsbaserede forskning, har Rachel arbejdet med migranters rettigheds-organisationer i Canada og i Storbritannien siden 1990erne. Gennem  Refuge in a Moving World (UCL), koordinerer hun projekter, der søger at open up spaces of knowledge production på UCL.

Mikkel Rytter

Medforsker (CI)

Leder af forskningen i Danmark

Leder af feltstudie 6: Aldrende migranter: Forhandlinger af velfærdsydelser og omsorgsordninger i Danmark

Læs Mikkels bio
Mikkel Rytter er Professor MSO ved Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og del af ledelsen for det interdisciplinære Center for Migration and Integration research, Aarhus University, MIAU

Mikkels forskningsinteresser fokuserer på spørgsmål vedr. Migration, integration, familie, ægteskab, generation, alderdom, omsorg, velfærd, sikkerhedsliggørelse, forskningsmetoder, muslimske minoriteter, islam og sufisme. Mikkels seneste publikationer tæller blandt andet de to monografier “Integration” (Aarhus University Press, 2019) og “Family Upheaval: Generation, Mobility and Relatedness among Pakistani migrants in Denmark” (Berghahn Books, 2013), særnummeret “Rituals of Migration” (Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, vol. 44, nr. 16) og den redigerede antologi “Anthropology Inside Out: Fieldworkers Taking Notes” (Sean Kingston Publisher, 2020). En fuld liste over Mikkels publikationer kan findes her.

Line Grüner

Ph.d.-studerende

Ansvarlig for feltstudie 3 -- Flygtninge og værdighed: Forhandlinger af solidaritet i en mindre dansk kommune

Læs Lines bio
Line Grüner er ph.d.-studerende på Afdelingen for Antropologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Danmark. Hendes forskningsinteresser er migration og tilhørsforhold; tid og kontinuitet; social in- og eksklusion.

Med baggrund i museumsantropologien har Line arbejdet med udstilling og audiovisuelle medier som platform for dialog og vidensproduktion. I 2018 var Line medkurator på to sammenhængende etnografiske udstillinger på Samsø Museum og Moesgaard Museum omkring hjemskabelse og hverdagsliv efter flugten i samarbejde med syriske familier bosat i Danmark.

Metodisk fokuserer Lines forskning på udstilling, samskabelse og etik i inddragende forskning blandt flygtninge.

Pouran
Djampour

Postdoktorforsker

Feltstudie 2 -- I venteværelset

Feltstudie 5 -- Fortjente børn og ufortjente forældre

Læs Pourans biografi
Pouran Djampour är fil. dr. i socialt arbete och postdoc på Institutionen för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet. Hennes nuvarande forskning, förutom SOLIDARITIES, fokuserar på aktionsforskning som metod, obekvämligheter med att forska samt gränsländers betydelse inom socialt arbete.

Some of her most recent publications include her thesis Borders Crossing Bodies – The stories of eight youth with experience of migrating (Holmbergs, 2018); being co-writer of the anthology chapter Asylstafetten och No Border Musical (Daidalos, 2016) and Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll (Tyfon, 2016).

Pouran’s previous research has mainly been about migration, borders and resistance. Theoretically she is inspired by Critical Border Studies (CBS), postcolonial and feminist theory. She is specialized in ethnographic methods, particularly in conversation and participatory methods.

Eve Dickson

Research Fellow

Case study 1 -- Dispersal and deservingness in northeast England

Case study 4 -- The politics of need

Read Eve's bio

Eve has a PhD from Queen Mary University of London. She has worked with migrants for over five years as a practitioner, policy officer, activist and researcher. Her research interests are in migration and the nexus between welfare and migration regimes, gender, childhood, social reproduction, and intersubjectivity.

Eve’s recent publications include a co-authored research report ‘Local authority responses to people with NRPF during the pandemic’ (University of Wolverhampton, 2020) and a forthcoming co-authored book chapter entitled ‘Hunger or indebtedness? Enforcing migrant destitution, racializing debt’. In addition to her work on SOLIDARITIES, Eve is a research assistant on the British Academy/Leverhulme-funded research project Social reproduction in the shadows: migrant mothers and children with ‘no recourse to public funds’. Her methodological interests include ethnographic and participatory methods and textual analysis.

Eve’s previous research has focused on psychosocial questions of intersubjectivity, gender and embodiment in psychoanalysis and performance.

Mette Louise Berg

Mette er projektleder på SOLIDARITETER-projektet; hun er lektor på Institut for Socialforskning på UCL, grundlægger af og medredaktør påMigration and Society, et internationalt og tværfagligt peer-reviewed tidsskrift, og hun er medleder af UCL’s Migrationsforskningsenhed; Migration Research Unit.

Mette er socialantropolog med forskningsinteresser i migration, diasporaer og migranters transnationalisme; diversitet i bysamfund og samvær (conviviality); køn, tilhørsforhold og generation. Nogle af hendes seneste publikationer er som medredaktør og forfatter for antologierne  Studying Diversity, Migration and Urban Multiculture: Convivial Tools for Research and Practice (UCL Press, 2019); Ethnography, Diversity and Urban Space (Routledge 2015); og Re-Imagining Diasporas and Generations, en dobbelt særudgave af Diaspora: a Journal of Transnational Studies (2015).

Mette har arbejdet med lokale myndigheder og migranters rettighedsorganisationer, inklusiv Cambridge House, Migrants Rights’ Network, EU Mobile Citizens, and Latin American Women’s Rights’ Service.

Projektleder (PI)

Ansvarlig for feltstudie 1 -- Spredningspolitik og værdighed i det nordøstlige England

Koordinator for det internationale akademiske rådgivningspanel.

Anders Neergaard

Anderser professor og leder af Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), ved Linköpings Universitet. Hans nuværende forskning, foruden SOLIDARITIES, fokuserer på de følgende projekter: fagforeninger og hvide maskuliniteter; fagforeninger og den ekstreme højrefløj; etnografier af antiracisme og tilhørsforhold; og afvisningskulturer.
Nogle af hans seneste publikationer er som medredaktør og forfatter for antologienReimagineering the Nation (Peter Lang (2017)); medforfatter for artiklerne “Race” and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden (Ethnic and Racial Studies, 2017); Crisis of Solidarity? Changing Welfare and Migration Regimes in Sweden (Critical Sociology, 2019); Asylum-seekers and refugees within Europe and labour market integration (Transfer, 2019); and, Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work (Ethnic and Racial Studies, 2020).

Teoretisk er Anders’ forskning inspireret af ny-marxisme, feminisme, etnicitets- og migrationsstudier og kritisk raceteori, ofte med en intersektionel tilgang. Anders anvender kvalitative metoder, ofte i forskningsprojekter med både kvalitative og kvantitative metoder.

Medforsker (CI)

Ansvarlig for den svenske del af projektet

Feltstudie 2 -- I venteværelset

Feltstudie 5: Udokumenterede migranter: Værdigt trængende børn og ikke-værdige forældre i Sverige

Medforsker (CI)

Ansvarlig for den svenske del af projektet

Feltstudie 2 -- I venteværelset

Feltstudie 5 -- Fortjente børn og ufortjente forældre

Anders Neergaard

Anderser professor og leder af Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), ved Linköpings Universitet. Hans nuværende forskning, foruden SOLIDARITIES, fokuserer på de følgende projekter: fagforeninger og hvide maskuliniteter; fagforeninger og den ekstreme højrefløj; etnografier af antiracisme og tilhørsforhold; og afvisningskulturer.
Nogle af hans seneste publikationer er som medredaktør og forfatter for antologienReimagineering the Nation (Peter Lang (2017)); medforfatter for artiklerne “Race” and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden (Ethnic and Racial Studies, 2017); Crisis of Solidarity? Changing Welfare and Migration Regimes in Sweden (Critical Sociology, 2019); Asylum-seekers and refugees within Europe and labour market integration (Transfer, 2019); and, Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and discrimination in Swedish elderly care work (Ethnic and Racial Studies, 2020).

Teoretisk er Anders’ forskning inspireret af ny-marxisme, feminisme, etnicitets- og migrationsstudier og kritisk raceteori, ofte med en intersektionel tilgang. Anders anvender kvalitative metoder, ofte i forskningsprojekter med både kvalitative og kvantitative metoder.

Rachel Rosen

Rachel Rosen er lektor i Barndom ved Socialforskning på University College London. Hendes arbejde fokuserer på ulighed i barndommen, migration og stratificeret social reproduktion og bidrager til debatter om politik for børn og barndom og ændrede forhold mellem voksne og børn i sammenhæng med nyliberale migrations- og velfærdsregimer.
Rachel’s er medforfatter til at forhandleNegotiating Adult-Child Relationships in Early Childhood Research (2014, Routledge), og medredaktør afReimagining Childhood Studies (2019, Bloomsbury Academic) og Feminism and the Politics of Childhood: Friends or Foes? (2018, UCL Press). Hun leder i øjeblikket et ESRC-finansieret projekt: Children Caring on the Move.

Metodisk fokuserer hendes arbejde på etik og politik for deltagende forskning med børn og andre marginaliserede sociale grupper. Ud over sit universitetsbaserede stipendium har Rachel arbejdet med migranters rettighedsorganisationer i Canada og Storbritannien siden 1990’erne. GennemRefuge in a Moving World (UCL), koordinerer hun deltagende projekter designet til at open up spaces of knowledge production at UCL.

Medforsker (CI)

Ansvarlig for feltstudie 4 -- Behovspolitik

Etik-koordinator

Koordinator for vidensudveksling med interessenter (SKEB)

Mikkel Rytter

Mikkel Rytter er Professor MSO ved Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og del af ledelsen for det interdisciplinære Center for Migration and Integration research, Aarhus University, MIAU

Mikkels forskningsinteresser fokuserer på spørgsmål vedr. Migration, integration, familie, ægteskab, generation, alderdom, omsorg, velfærd, sikkerhedsliggørelse, forskningsmetoder, muslimske minoriteter, islam og sufisme.

Mikkels seneste publikationer tæller blandt andet de to monografier “Integration” (Aarhus University Press, 2019) og “Family Upheaval: Generation, Mobility and Relatedness among Pakistani migrants in Denmark” (Berghahn Books, 2013), særnummeret “Rituals of Migration” (Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, vol. 44, nr. 16) og den redigerede antologi “Anthropology Inside Out: Fieldworkers Taking Notes” (Sean Kingston Publisher, 2020). En fuld liste over Mikkels publikationer kan findes her.

Medforsker (CI)

Leder af forskningen i Danmark

Leder af feltstudie 6: Aldrende migranter: Forhandlinger af velfærdsydelser og omsorgsordninger i Danmark

Medforsker (CI)

Leder af forskningen i Danmark

Leder af feltstudie 6: Aldrende migranter: Forhandlinger af velfærdsydelser og omsorgsordninger i Danmark

Mikkel Rytter

Mikkel Rytter er Professor MSO ved Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og del af ledelsen for det interdisciplinære Center for Migration and Integration research, Aarhus University, MIAU

Mikkels forskningsinteresser fokuserer på spørgsmål vedr. Migration, integration, familie, ægteskab, generation, alderdom, omsorg, velfærd, sikkerhedsliggørelse, forskningsmetoder, muslimske minoriteter, islam og sufisme.

Mikkels seneste publikationer tæller blandt andet de to monografier “Integration” (Aarhus University Press, 2019) og “Family Upheaval: Generation, Mobility and Relatedness among Pakistani migrants in Denmark” (Berghahn Books, 2013), særnummeret “Rituals of Migration” (Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, vol. 44, nr. 16) og den redigerede antologi “Anthropology Inside Out: Fieldworkers Taking Notes” (Sean Kingston Publisher, 2020). En fuld liste over Mikkels publikationer kan findes her.

Line Grüner

Line Grüner er ph.d.-studerende på Afdelingen for Antropologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Danmark. Hendes forskningsinteresser er migration og tilhørsforhold; tid og kontinuitet; social in- og eksklusion.
Med baggrund i museumsantropologien har Line arbejdet med udstilling og audiovisuelle medier som platform for dialog og vidensproduktion. I 2018 var Line medkurator på to sammenhængende etnografiske udstillinger på Samsø Museum og Moesgaard Museum omkring hjemskabelse og hverdagsliv efter flugten i samarbejde med syriske familier bosat i Danmark.

Metodisk fokuserer Lines forskning på udstilling, samskabelse og etik i inddragende forskning blandt flygtninge.

Ph.d.-studerende

Ansvarlig for feltstudie 3 -- Flygtninge og værdighed: Forhandlinger af solidaritet i en mindre dansk kommune

Pouran Djampour

Pouran Djampour är fil. dr. i socialt arbete och postdoc på Institutionen för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet. Hennes nuvarande forskning, förutom SOLIDARITIES, fokuserar på aktionsforskning som metod, obekvämligheter med att forska samt gränsländers betydelse inom socialt arbete.
Några av hennes senaste publikationer är hennes avhandling Borders Crossing Bodies – The stories of eight youth with experience of migrating (Holmbergs, 2018); medförfattare för antologikapitlen Asylstafetten och No Border Musical (Daidalos, 2016) och Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll (Tyfon, 2016).

Pourans tidigare forskning har främst handlat om migration, gränser och motstånd. Teoretiskt är hon inspirerad av kritiska gränsstudier (CBS), postkolonial och feministisk teori. Hon är specialiserad på etnografiska metoder med fördjupning i samtal och deltagande.

Postdoktorforsker

Feltstudie 2 -- I venteværelset

Feltstudie 5 -- Fortjente børn og ufortjente forældre

Postdoktorforsker

Feltstudie 2 -- I venteværelset

Feltstudie 5 -- Fortjente børn og ufortjente forældre

Pouran Djampour

Pouran Djampour är fil. dr. i socialt arbete och postdoc på Institutionen för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet. Hennes nuvarande forskning, förutom SOLIDARITIES, fokuserar på aktionsforskning som metod, obekvämligheter med att forska samt gränsländers betydelse inom socialt arbete.
Några av hennes senaste publikationer är hennes avhandling Borders Crossing Bodies – The stories of eight youth with experience of migrating (Holmbergs, 2018); medförfattare för antologikapitlen Asylstafetten och No Border Musical (Daidalos, 2016) och Politisk organisering i en tid av ökad migrationskontroll (Tyfon, 2016).

Pourans tidigare forskning har främst handlat om migration, gränser och motstånd. Teoretiskt är hon inspirerad av kritiska gränsstudier (CBS), postkolonial och feministisk teori. Hon är specialiserad på etnografiska metoder med fördjupning i samtal och deltagande.

Eve Dickson

Eve has a PhD from Queen Mary University of London. She has worked with migrants for over five years as a practitioner, policy officer, activist and researcher. Her research interests are in migration and the nexus between welfare and migration regimes, gender, childhood, social reproduction, and intersubjectivity.

Eve’s recent publications include a co-authored research report ‘Local authority responses to people with NRPF during the pandemic(University of Wolverhampton, 2020) and a forthcoming co-authored book chapter entitled ‘Hunger or indebtedness? Enforcing migrant destitution, racializing debt’. In addition to her work on SOLIDARITIES, Eve is a research assistant on the British Academy/Leverhulme-funded research project Social reproduction in the shadows: migrant mothers and children with ‘no recourse to public funds’. Her methodological interests include ethnographic and participatory methods and textual analysis.

Eve’s previous research has focused on psychosocial questions of intersubjectivity, gender and embodiment in psychoanalysis and performance.

Research Fellow

Case study 1 -- Dispersal and deservingness in northeast England

Case study 4 -- The politics of need

GET UPDATES

Read our privacy policy.