Migranter og solidariteter

Forhandlinger om værdighed i velfærdsstatens mikro-offentligheder (SOLIDARITETER)

Dette er et banebrydende forskningsprojekt der undersøger, hvordan solidariteter forestilles og praktiseres i forhandlinger af migranters værdighed og adgang til velfærdsydelser. Projektet undersøger det grundlæggende spørgsmål om, hvem der anses for at fortjene, og hvem der anses for ikke at fortjene velfærdsydelser, hvordan værdighed til velfærdsydelser forhandles og med hvilke konsekvenser i en sammenhæng af stigende migrations-drevet kulturel og social mangfoldighed, velfærdsomstrukturering og sparepolitik. Sådanne forhandlinger tjener til at drage grænser mellem de migranter, der har adgang til støtte og ydelser fra velfærdsstaten, eller som menes at have adgang, og de som er ekskluderet, f.eks. fordi de anses for “ikke at høre til” eller for at være ansvarlige for deres egen situation.

Metoder

Med udgangspunkt i forståelsen af solidariteter som forestillede og praktiserede på forskellige måder, undersøger SOLIDARITETER nye former for samvær (conviviality) og friktion.
Vi vil synliggøre og sammenligne forskellige former for solidaritet ved at undersøge hvordan de er præget af forskellige kombinationer af velfærds- og migrationsregimer, både i storbyområder, mindre byer og landområder med forskellige grader af mangfoldighed og migranter. Vores multilokaliserede etnografi i Danmark, Storbritannien og Sverige vil fokusere på seks velfærdsmikro-offentligheder .

Vi fokuserer på, hvordan værdighed skabes i forhold til migranters generations-status
og i forhold til rumlige dimensioner af de nabolag, hvor migranter bosætter sig. Vi stræber efter en dyb og nuanceret forståelse af, hvordan værdighed forhandles og hvordan forskellige former for solidaritet praktiseres i mødet mellem migranter, velfærdsstatens frontmedarbejdere og civile aktører, der tilbyder og giver støtte til migranter.

Forskningsspørgsmål

  • Hvordan, hvornår, hvor og af hvem bliver migranters værdighed etableret inden for velfærdsstatens mikro-offentligheder, og med hvilke resultater?
  • Hvordan påvirker migranters generations-positioner og rumlige placering disse forhandlinger og med hvilken betydning (om nogen) for migranters adgang til velfærdsydelser og støtte?
  • Hvordan påvirker mikro-offentlige forhandlinger omkring migranters værdighed og adgang til ydelser, indenfor og på tværs af feltstudierne, praktiserede og forestillede solidariteter, og hvad er konsekvenserne for de respektive velfærds- og migrationsregimer?

Projektets centrale begreber

Solidaritet

Solidaritet er et klassisk samfundsfagligt begreb, ofte forstået som social sammenhæng, gensidig støtte eller kollektive socio-politiske projekter. Solidariteter er både forestillede og praktiserede med forskellige grader af eksklusivitet. Traditionelt har man betragtet solidaritet som voksende ud af statiske identitetsbaserede grupper. I dette projekt fokuserer vi på solidaritets-dynamikker der opstår gennem forhandlinger over forskelligheder og fællesskab.

Velfærdsstatens mikro-offentligheder
Med velfærdsstatens mikro-offentligheder mener vi lokale steder eller rum hvor retten til støtte og ydelser bliver forhandlet. Mens velfærds- og udlændingepolitik typisk fastlægges på et (supra) nationalt niveau, anerkender forskningen i stigende grad at forskellige aktører og institutioner er involveret både i implementering, men også i udformning, forandring, og skabelse af variationer i den nationale politik gennem velfærdsstatens mikro-offentligheder. I SOLIDARITETER vil undersøge både statslige, regionale og kommunale institutioner, samt private virksomheder og civilsamfundet, inklusive migranter, civile aktører og sociale bevægelser.
Generation
I SOLIDARITETER bruger vi generation til at henvise til social stilling og sociale relationer. Kategorier som barndom, voksenliv, og alderdom skabes socialt, og er gennemsyret af kontekstuel og historisk betydning, med konsekvenser for hvordan grupper og individer bliver opfattet som værdige eller ej.
Små børn og ældre i majoritetsbefolkningen bliver ofte betragtet som nogle af de mest værdigt trængende i Europa, mens migranter betragtes som mindst værdige i forhold til offentlig støtte. Sådanne generationspositioner bliver dog påvirket af køn, etnicitet, sprogkundskaber og migrationsstatus, hvilket påvirker forståelser af værdighed og evnen til at udnytte det til at få adgang til støtte og velfærdsydelser.
Rumlighed og nabolag
Rumlighed og nabolag markerer de steder, hvor sociale relationer udvikles og solidariteter forhandles. Asylsøgere og flygtninge bliver ofte placeret i perifere områder og små byer som kæmper for at opretholde lokale velfærdsydelser og instanser, hvilket rejser spørgsmål om lokale myndigheders rolle i flygtninges boligplacering og integration. Spredningspolitikken er imidlertid omstridt i hele Europa, og er blevet kritiseret som del af en afstraffelses-strategi for at hindre migration. Når nytilkomne bliver placeret i separate boligområder og lokale områder diversificeres hurtigt, skaber sparepolitik og privatiseringen af velfærdsydelser en fornemmelse af et nulsum-spil. Opfattelser af værdighed bliver omdefineret, når langvarige tilhørsforhold i lokalsamfund kommer i konflikt med positioneringen af nye migranter.

At fremme dialogen

SOLIDARITETER er kendetegnet ved en forpligtelse til at fremme dialog, refleksion og gensidig læring. Projektet forener et internationalt team af antropologer og sociologer med et akademisk rådgivningspanel og repræsentanter for projektets interessenter. Du kan holde dig orienteret på denne hjemmeside, hvor vi vil dele publikationer, rapporter, blogindlæg og offentliggøre nyheder omkring projekt-arrangementer inklusiv lanceringen af vores kommende dokumentarfilm og udstilling.

Vi vil meget gerne høre fra dig.
Tag kontakt!

Migranter og solidariteter

Forhandlinger om værdighed i velfærdsstatens mikro-offentligheder (SOLIDARITETER)


Dette er
 et banebrydende forskningsprojekt der undersøger, hvordan solidariteter forestilles og praktiseres i forhandlinger af migranters værdighed og adgang til velfærdsydelser. Projektet undersøger det grundlæggende spørgsmål om, hvem der anses for at fortjene, og hvem der anses for ikke at fortjene velfærdsydelser, hvordan værdighed til velfærdsydelser forhandles og med hvilke konsekvenser i en sammenhæng af stigende migrations-drevet kulturel og social mangfoldighed, velfærdsomstrukturering og sparepolitik. Sådanne forhandlinger tjener til at drage grænser mellem de migranter, der har adgang til støtte og ydelser fra velfærdsstaten, eller som menes at have adgang, og de som er ekskluderet, f.eks. fordi de anses for “ikke at høre til” eller for at være ansvarlige for deres egen situation.

Metoder

Med udgangspunkt i forståelsen af solidariteter som forestillede og praktiserede solidarities
på forskellige måder, undersøger SOLIDARITIES nye former for samvær (conviviality) og friktion. Vi vil synliggøre og sammenligne forskellige former for solidaritet ved at undersøge hvordan de er præget af forskellige kombinationer af velfærds- og migrationsregimer, både i storbyområder, mindre byer og landområder med forskellige grader af mangfoldighed og migranter. Vores multilokaliserede etnografi i Danmark, Storbritannien og Sverige vil fokusere på seks velfærdsmikro-offentligheder .

Vi fokuserer på, hvordan værdighed skabes i forhold til migranters generations-status og i forhold til rumlige dimensioner af de nabolag, hvor migranter bosætter sig. Vi stræber efter en dyb og nuanceret forståelse af, hvordan værdighed forhandles og hvordan forskellige former for solidaritet praktiseres i mødet mellem migranter, velfærdsstatens frontmedarbejdere og civile aktører, der tilbyder og giver støtte til migranter.

Forskningsspørgsmål

  • Hvordan, hvornår, hvor og af hvem bliver migranters værdighed etableret inden for velfærdsstatens mikro-offentligheder, og med hvilke resultater?
  • Hvordan påvirker migranters generations-positioner og rumlige placering disse forhandlinger og med hvilken betydning (om nogen) for migranters adgang til velfærdsydelser og støtte?
  • Hvordan påvirker mikro-offentlige forhandlinger omkring migranters værdighed og adgang til ydelser, indenfor og på tværs af feltstudierne, praktiserede og forestillede solidariteter, og hvad er konsekvenserne for de respektive velfærds- og migrationsregimer?

Projektets centrale begreber

 

Solidaritet

Solidaritet er et klassisk samfundsfagligt begreb, ofte forstået som social sammenhæng, gensidig støtte eller kollektive socio-politiske projekter. Solidariteter er både forestillede og praktiserede med forskellige grader af eksklusivitet. Traditionelt har man betragtet solidaritet som voksende ud af statiske identitetsbaserede grupper. I dette projekt fokuserer vi på solidaritets-dynamikker der opstår gennem forhandlinger over forskelligheder og fællesskab.

Velfærdsstatens mikro-offentligheder
Med velfærdsstatens mikro-offentligheder mener vi lokale steder eller rum hvor retten til støtte og ydelser bliver forhandlet. Mens velfærds- og udlændingepolitik typisk fastlægges på et (supra) nationalt niveau, anerkender forskningen i stigende grad at forskellige aktører og institutioner er involveret både i implementering, men også i udformning, forandring, og skabelse af variationer i den nationale politik gennem velfærdsstatens mikro-offentligheder. I SOLIDARITETER vil undersøge både statslige, regionale og kommunale institutioner, samt private virksomheder og civilsamfundet, inklusive migranter, civile aktører og sociale bevægelser.
Generation
I SOLIDARITETER bruger vi generation til at henvise til social stilling og sociale relationer. Kategorier som barndom, voksenliv, og alderdom skabes socialt, og er gennemsyret af kontekstuel og historisk betydning, med konsekvenser for hvordan grupper og individer bliver opfattet som værdige eller ej.
Små børn og ældre i majoritetsbefolkningen bliver ofte betragtet som nogle af de mest værdigt trængende i Europa, mens migranter betragtes som mindst værdige i forhold til offentlig støtte. Sådanne generationspositioner bliver dog påvirket af køn, etnicitet, sprogkundskaber og migrationsstatus, hvilket påvirker forståelser af værdighed og evnen til at udnytte det til at få adgang til støtte og velfærdsydelser.
Rumlighed og nabolag
Rumlighed og nabolag markerer de steder, hvor sociale relationer udvikles og solidariteter forhandles. Asylsøgere og flygtninge bliver ofte placeret i perifere områder og små byer som kæmper for at opretholde lokale velfærdsydelser og instanser, hvilket rejser spørgsmål om lokale myndigheders rolle i flygtninges boligplacering og integration. Spredningspolitikken er imidlertid omstridt i hele Europa, og er blevet kritiseret som del af en afstraffelses-strategi for at hindre migration. Når nytilkomne bliver placeret i separate boligområder og lokale områder diversificeres hurtigt, skaber sparepolitik og privatiseringen af velfærdsydelser en fornemmelse af et nulsum-spil. Opfattelser af værdighed bliver omdefineret, når langvarige tilhørsforhold i lokalsamfund kommer i konflikt med positioneringen af nye migranter.

At fremme dialogen

SOLIDARITETER er kendetegnet ved en forpligtelse til at fremme dialog, refleksion og gensidig læring. Projektet forener et internationalt team af antropologer og sociologer med et akademisk rådgivningspanel og repræsentanter for projektets interessenter. Du kan holde dig orienteret på denne hjemmeside, hvor vi vil dele publikationer, rapporter, blogindlæg og offentliggøre nyheder omkring projekt-arrangementer inklusiv lanceringen af vores kommende dokumentarfilm og udstilling.

Vi vil meget gerne høre fra dig.
Tag kontakt!

GET UPDATES

Read our privacy policy.