Från fältet

”Från fältet” är ett utrymme att dela nya insikter från SOLIDARITETER. Vi reflekterar över metodologiska frågor och undersöker betydelsen av projektets resultat. Vi försöker skapa kopplingar till vardagslivet och kampen för människor som lever i en situation av migration, förespråkare och aktivister och yrkesverksamma.

 Evenemang

GET UPDATES

Read our privacy policy.