Jag befinner mig i Barcelona, Catalunya inom den spanska staten. Precis efter att ha anlänt, gratulerade premiärministern Sanchez de spanska och marockanska säkerhetsstyrkorna efter att ha stoppat intrången av migranter (och därmed möjligheten att ansöka om asyl) från Marocko till den spanska nordafrikanska Melilla-enklaven och lämnat kvar minst 23 människor (alla migranter) döda . Några av dem, om de hade överlevt och tagit sig in i Spanien, hade kanske blivit manteros (gatu- och strandförsäljare). I det här blogginlägget fokuserar jag på spänningarna mellan att vara en (o-)auktoriserad migrant och att göra (ir)reguljärt arbete, baserat på en viss form av erfarenheter från Barcelonas stränder.

Ett av de stora privilegierna med att vara forskare är att en del av din arbetstid går åt till att lära dig nya saker. Det finns minst tre källor för detta pågående lärande. För det första allt material som tillhandahålls av informanter och forskningssubjekt, både de jag har haft äran att interagera med samt det oändliga antal som har interagerat med andra forskare, och som jag kommer i kontakt med genom texterna av och diskussioner med andra forskare. Den andra källan är alla tidigare forskare och deras teoretiska, metodologiska och analytiska bidrag. Det inkluderar de som jag inspireras av och bygger vidare på, de som gav mig några mindre nya insikter och de som jag inte håller med om av olika anledningar men som utmanar och förfinar mina argument. Min flit när det gäller att närma sig dessa källor varierar eftersom jag inte är en av de bästa på att fokusera och sätta gränser, och läser därmed långt bortom de frågor som är aktuella – vissa skulle kalla det slarv, andra, mer generösa, nyfikenhet.

Den tredje kallar jag Eureka-källan (”Jag har hittat [den]”) och relaterar till all annan input från potentiella informanter och forskare, men som kommer genom praktiker där forskningsansatser inte är kärnan. I den meningen är det mer i form av inspiration, att väcka nya idéer och frågor. Även om sommaren är en bra tid för forskning, särskilt att läsa och skriva, eftersom många av de andra schemalagda uppgifterna kopplade till arbete är pausade, är det också en period av mer eller mindre medveten interaktion med Eureka-källor.

Jag skriver detta blogginlägg från Barcelona, där jag har förmånen att vistas under somrarna. Jag kombinerar semester och jobb men måste erkänna mest semester. En 25 minuters promenad från där jag bor ligger en av Barcelonas underbara stränder. Att spendera några eftermiddagar där är underbart, mycket sol och kristallklart varmt vatten. Men stranden är också ett mikrokosmos av samhället som aktualiserar frågor om mobilitet och arbetskraft på ett antal sätt. Olika kroppar syns och olika språk hörs både bland dem som njuter av en trevlig dag på stranden och de som arbetar i solen, 30 grader i skuggan. Det finns säkert intressanta frågor att utforska om oss, vilka vi är, hur vi reser och varför vi njuter av en dag på stranden, men min blick riktas mot dem som arbetar på stranden. I högtalaren hör vi – tillsammans med instruktioner om att inte hoppa från klipporna, säkerhetsinformation och vikten av att dricka vatten i solen – att det är förbjudet att sälja på stranden och att vi inte ska köpa från strandförsäljarna.

För en forskare inom arbetslivs-, migrations och rasismstudier är interaktionen på stranden definitivt en Eureka-källa. Strandförsäljarna säljer mojitos och sangria, andra säljer kallt vatten, läsk och öl. Det finns försäljare som säljer massage eller hennatatueringar, andra som säljer krimskramssmycken eller strandlakan (vi använder vårt som sängöverkast). Det finns en rasifierad segmentering av strandförsäljare som demonstreras genom språkaccentuering i hur varorna och tjänsterna tillkännages men också i fenotyperna (som speglar ens fysiska utseende) hos de kroppar som säljer. Till detta bör den mer dolda men delvis avläsningsbara mobilitetsstatusen läggas (medborgarskap, uppehållstillstånd, turistvisum eller odokumenterad). I ett tidigare blogginlägg noterade jag att som barn till invandrade och med brunaktig hud anses man sällan vara svensk, trots att man är född och till övervägande del bott här i 60 år. När jag alltså talar om den rasifierade segmenteringen av strandförsäljarna, är det med två undantag härledd sunt förnufts kännedom om fenotyper och språkaccenter (och bör behandlas med en viss grad av skepticism).

Försäljarna av mojitos och sangria talar från vita kroppar ofta på spanska och/eller engelska och verkar antingen vara spanska medborgare eller från globala nord med uppehållstillstånd. Försäljarna av massage- eller hennatatueringar som jag inte har haft möjlighet att kommunicera med och som jag därför kategoriserar baserat på fenotyp och språkaccenter kommer från Sydostasien och jag vet inte deras mobilitetsstatus, men jag tycker att det är rimligt att tro att de förmodligen är i samma situation som nästa grupp som säljer kallt vatten, läsk och öl. En stor skillnad mellan dessa tjänsteidkare och alla andra är dock att de är kvinnor, medan de andra är män. De få gånger jag har sett dem arbeta på stranden har det i allmänhet handlat om att serva kvinnor (massage) och äldre barn och kvinnor (hennatatueringar).

Strandförsäljarna som säljer kallt vatten, läsk och öl är från Pakistan. För några år sedan frågade en av dem mig, när vi var på stranden, om det var ok för honom att placera sin ryggsäck med varor nära våra strandlakan. I vilken utsträckning det var ett sätt att undvika poliser eller bara att förvara en tung ryggsäck på ett ganska säkert ställe, samtidigt som han sålde från en plastpåse med i flaskor och burkar, det vet jag inte och jag har inte frågat. Sedan dess träffas vi varje sommar, samma procedur som förra året. Samtidigt som jag njuter av den här stranden, tar vi ibland Rodalies- pendeltågen till små byar längs Costa Brava kusten norr om Barcelona, för variation. När jag gjorde det träffade jag en gång strandförsäljaren vid en station längs kusten. Med risk för missförstånd genom att använda en kombination av spanska, engelska och kroppsspråk förklarade han att han och hans kollegor hyrde ett rum med många sängar under sommaren. Som jag förstår verkar det som att de reser varje sommar från Pakistan för att sälja på stranden i Barcelona. Även om jag är osäker på deras mobilitetsstatus, tror jag att det är i form av ett turistvisum.

Högtalaren ropar ut att strandförsäljning inte är tillåten, eftersom det är irreguljärt arbete, vem som än gör jobbet. Hittills har jag beskrivit försäljare, några som jag känner och några som jag antar har en auktoriserad mobilitetsstatus (är medborgare, EU-medborgare eller på turistvisum). Jag vänder mig nu till en annan grupp, i allmänhet kännetecknad av en mobilitetsstatus av att vara odokumenterad. Västafrikaner, särskilt från Senegal, har blivit symbolen för manteros. Namnet kommer från det spanska ordet manta, som betyder filt, och är kopplat till tekniken att sälja varor (särskilt för turister) placerade på en filt med snören i kanterna som genom att dra snabbt omvandlas till ett paket som lätt kan bäras med sig. Men på stränderna bär manteros främst sina varor, krimskramssmycken eller strandlakan i väskor eller över ryggen. I ett intressant inlägg från Global Informality Project antropologen Horacio Espinosa redogörs för forskning som kopplar praktiken av mantero tillbaka till 1930-talet, på den tiden praktiserades den av spanjorer och senare, på 1990-talet var manteros huvudsakligen nordafrikaner, mestadels marockaner.

Närvaron av manteros har ofta provocerat butiksinnehavare, högerpartier och tidningar att argumentera för hårdare straff, mer polisverksamhet med en retorik om manteros som sträcker sig från privat egendomsintrång till ”terrorister i det offentliga rummet” (Espinosa ). Eftersom försäljningen är förbjuden upplever manteros ofta ingripanden och trakasserier av polis. Denna repression som har lett till att manteros har jagats tills döds, har också resulterat i försök till kollektiv organisation. Efter ett av dessa dödsfall organiserade manteros 2015 Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. (Den folkliga fackföreningen för gatuförsäljare i Barcelona). Detta utvecklades senare till aktiviteter för att producera kläder för arbete och för politisk kampanj med stöd från andra delar av det civila samhället. Fackförbundet blev också en förening och senare även ett kooperativ. De arbetar med att försvara sina medlemmars rättigheter och med att stödja medlemmar som ansöker om tillstånd att stanna i Spanien . Ett viktigt sätt att göra detta på är att genom Top Manta organisera design, produktion och försäljning av kläder och nyligen även gymnastikskor.

”LEGALA KLÄDER, ILLEGALA PERSONER” är texten på t-shirten jag köpte från Top Manta kooperativs butik i Barcelona, och påminner mig om uppdelningen mellan människor och deras arbete , men också att vi som forskare inte kan (även om vi skulle vilja) fly från att vara en del av samhället vi forskar om/med/för.

Svart t-shirt med texten "Juridiska kläder, illegala människor"

Orden på t-shirten understryker vad Reyneri (2001) har urskilt som två centrala kontinuerliga dimensioner som understryker en sammanblandning i den ofta använda termen irreguljära arbetskraftsinvandrare. Å ena sidan finns det dimensionen av auktoriserad och obehörig status som hänför sig till rätten för en migrant att uppehålla sig i landet. Å andra sidan finns dimensionen mellan reguljärt och irreguljärt arbete, det vill säga i vilken utsträckning det utförda arbetet följer lagstiftningen. Medan det mesta irreguljära arbetet utförs av medborgare och auktoriserade migranter, utför en högre ande obehöriga migranter, av brist på alternativ, irreguljärt arbete. Men obehöriga migranter arbetar också (delvis) regelbundet.

Jag är långt ifrån kapabel att utvärdera design utöver vad jag gillar, även om vissa tecken på designkvaliteten och erkännandet är att de säljs i museibutiker och av den fantastiska bokhandeln La Central (en sådan finns inte längre i Sverige). Det verkar alltså som att de försöker utveckla attraktiva kläder och skor som kombinerar vad de presenterar som fysiska, kulturella och aktivistiska kopplingar i sin migration från Senegal till Spanien. Det som började med att sälja piratvaror (termen Top Manta syftar på att från filtar på marken sälja kopierade CD-skivor från topplistorna), håller långsamt och delvis på att utvecklas till politiska, ekonomiska och sociala aktiviteter. Varumärket Top Manta, utöver sin design, bär Senegal och afrikansk konstdesign och retoriska interventioner som ”LEGALA KLÄDER, OLAGLIGA MÄNNISKOR”, ”FALSKT SYSTEM, ÄKTA KLÄDER ”, ”MIGRATION ÄR INTE ETT BROTT” eller ”ENDAST ETT BLOD”. Även om dessa slogans främst fokuserar på migration och rasism, heter gymnastikskorna som de börjat sälja ”ANDE DEM. Det handlar inte om att bara göra det, det handlar om att göra det rätt” (ande dem betyder att gå tillsammans på wolof som bla talas i Senegal). Här sker ett skifte för att ytterligare expandera innebörden av lagliga kläder och äkta kläder genom att inkludera produktion och arbetsvillkor. I kampanjen för att ”vandra tillsammans” skriver de: NYCKELN TILL DENNA GEMENSAMMA VANDRING: KOLLEKTIVITET; ICKE UTNYTTJANDE; MÅNGFALD; ANTIRASISM; SOCIAL RÄTTVISA

Barcelona-strandens mikrokosmos är en Eureka-källa för mig, och i detta inlägg länkar jag det jag ser och uppfattar utan samhällsvetenskapens mer systematiska procedurer. Men när jag förstår det återgår jag till min roll som forskare. Kan Barcelonas stränder, synliga i strandförsäljarnas kroppar, ses som ett uttryck för en global ras- (och könsbaserad) kapitalism (för översikter se Kundnani Lentin 2021 )? Som jag skriver ovan kommer de irreguljära arbetarna på stranden från olika kontinenter, några är spanska eller EU-medborgare, andra på turistvisum och andra är obehöriga. Mobilitetsstatus som följer hudfärgens rasifierade hierarki. Det är också könsuppdelat med försäljning av varor som utförs av män och servicearbete av kvinnor. Den könsbaserade och rasifierade karaktären är kopplad till global kapitalism som driver på migration där människor flyr från förföljelse och fattigdom, med risk för sina liv, mot rikedomen i det globala norr.

Om de lyckas ta sig in i Europa, och många misslyckas på grund av taggtråd, förtryck och död, blir de snabbt en integrerad del av Europas, dess staters och städers rasregimer. Den värdighet och solidaritet vi utforskar i förhållande till mikro-offentligheter i vårt projekt, är delvis förstrukturerade av gränserna som genom en kombination av privilegier – ekonomiska, rasmässiga, könsrelaterade – och exkluderande gränstekniker (där tur på individnivå också spelar in), fungerar som nålsöga för att släppa in några få. Bland dessa få migranter utför några det irreguljära arbetet (som bland annat sker på Barcelonas stränder), några med ett specifikt syfte att kombinera ekonomisk överlevnad med att visa att värdighet som ska prövas för att få stanna. Manteros-organisationerna i Barcelona har, tillsammans med solidaritet från migrantstödjande civilsamhälle, lyckats legalisera (auktoriserad mobilitetsstatus) mer än 120 manteros. I en tid präglad av konkurrens för att utveckla fientliga miljöer över hela Europa för migranter (undantaget idag är ukrainare), gör migranternas självorganisering och det migrant solidariska civilsamhället skillnad. De går fortfarande tillsammans, styrda av målet: ”Det handlar inte om att bara göra det, det handlar om att göra det rätt”. Som forskare betonar vi (jag) ofta de sociala ojämlikheterna och orättvisorna, men forskning av och om hopp är också att söka efter sprickorna i systemet, efter möjligheterna.

Referenser

Espinosa. Horacio. 2022. “Manteros (Spain)”, Global Informality Project.

Kundnani, Arun. 2020. “What Is Racial Capitalism?” Arun Kundnani.

Lentin, Alana. 2021. “Introduction to Racial Capitalism”.  Alana Lentin.Net.

Reyneri, Emilio. 2001. Migrants in Irregular Employment in the Mediterranean Countries of the European Union. Working paper, ILO: Geneva.

Share: See me coming

GET UPDATES

Read our privacy policy.