Paradigmeskiftets konsekvenser: Flygtninge, stat og civilsamfund

av Mikkel Rytter | sep 2023 | Books

Rytter, M. Mortensen, S-L., Bregnbæk, S. and Z. Whyte (2023): Paradigmeskiftets konsekvenser: Flygtninge, stat og civilsamfund.  Aarhus University Press.

Med paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik i februar 2019 er alle flygtninges ophold blevet af midlertidig karakter. Myndighederne skal nu gå til grænsen af landets internationale forpligtelser i deres vurderinger af opholdstilladelser og ikke vægte flygtninges tilknytning til Danmark i samme grad som tidligere. Flygtninge skal sendes tilbage til deres oprindelsesland, så snart det er muligt, og hvis de ikke vil rejse frivilligt, må de flytte ind på et udrejsecenter, indtil de kan deporteres. Paradigmeskiftet markerer på den ene side et radikalt nybrud i dansk flygtningepolitik, men må på den anden side forstås i forlængelse af de sidste årtiers stramme politik på udlændinge- og integrationsområdet.

Denne bog er den første til systematisk at belyse de mange konsekvenser af den aktuelle danske flygtningepolitik. Den viser, at paradigmeskiftet ikke kun påvirker flygtninges liv, men som ringe i vandet får betydning for fagfolk og frivillige, for forholdet mellem borgerne, staten og velfærdssamfundet, for os selv og vores omgang med hinanden. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for relationerne mellem flygtninge, stat og civilsamfund.



Read the book.

Share: See me coming