SOLIDARITETER: Forhandlinger om migranters værdighed

Migranter og solidariteter: Forhandlinger om værdighed i velfærdsmikro-offentligheder (SOLIDARITETER) er et banebrydende forskningsprojekt der undersøger, hvordan solidariteter forestilles og praktiseres i forhandlinger af migranters værdighed og adgang til velfærdsydelser. Gennem etnografisk feltarbejde i Danmark, Sverige og Storbritannien vil SOLIDARITETER bidrage med nye indsigter til den offentlige debat om værdighed, velfærd og migration.

GET UPDATES

Read our privacy policy.