Hvor går grænsen for fællesskab og den tillid vi viser hinanden? Grænsen mellem nabo og fremmed?

Denne måneds blog er en invitation til udstillingen Fast grund under fødderne? og en introduktion til nogle af de tanker, som ligger bag udstillingen som samskabelsesprojekt og kreativ intervention i det offentlige rum.

I mødet mellem kunst og antropologi, undersøger udstillingsprojektet Fast grund under fødderne? tvivl, håb og håndsrækninger i mødet mellem syriske flygtninge i Danmark og andre indbyggere i deres nye lokalsamfund. Udstillingen er blevet til i samarbejde med to kunstnere, Dokk1 i Aarhus (et offentligt hus, der rummer både borgerservice, bibliotek og kulturelle tilbud) og en række af deltagerne i mit ph.d.-projekt om de menneskelige konsekvenser af paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik i 2019 og hvordan solidaritet og tillid praktiseres og forhandles i hverdagsmødet mellem (nye) naboer. Mellem minder fra fortiden, drømme og håb for fremtiden tager udstillingen sine besøgende med på en rejse ind i forskellige menneskers forsøg på at skabe sig et nyt liv, nye relationer og en ny sammenhæng som flygtninge i Danmark.

Stillfoto fra film, fotograf: Amr Hatem

Rum til at møde hinanden på en anderledes måde

Samskabelsen af udstillingen har været drevet af en nysgerrighed efter, at udforske kunst, film og kreative interventioners potentiale til at skabe rum for flere og anderledes fortællinger samt alternative måder at møde hinanden på indenfor og på tværs af eksisterende fællesskaber i samfundet. Med film, oplæg, guidede meditationer og et samtalebord er udstillingen designet som en dynamisk intervention i det offentlige rum, med plads til at mødes, undres og reflektere

Stillfotos fra filmen, fotograf: Amr Hatem

For mig som antropolog, har udstillingen som samskabelsesproces også været en metode til at stimulere et anderledes møde mellem mig som forsker og de mennesker, som har været partnere på udstillingsprojektet eller på forskellig vis har deltaget i mit ph.d.-projekt (f.eks. gennem samtaler, interviews, workshops eller filmproduktion) gennem kritisk dialog. Ambitionen med udstillingen, både som proces og som produkt, er med andre ord et eksperiment i at skabe forskellige rum for inklusion og kritisk refleksion- rum med plads til at gå på opdagelse i andres livsverdener, men også sin egen.

Undervejs i mit feltarbejde har jeg brugt film, fotos og tekst som afsæt for mine interviews og samtaler med projektdeltagere. Senest i samarbejde med filmkunstner Amr Hatem under produktionen af en film til udstillingen, hvor vi sammen med en række af projektets andre deltagere har genbesøgt billeder og noter fra mit feltarbejde med henblik på at stimulere refleksion og en fælles samtale om, hvilke historier og temaer vi gerne ville have med i filmen. I enkelte tilfælde har vi også genopført situationer foran kameraet eller genindspillet historier fortalt under tidligere interviews. Billedet nedenfor viser eksempler på, hvordan vi har arbejdet med billeder og feltnoter i udviklingen af udstillingskoncept og personlige fortællinger i filmen.

Til venstre: Billede fra feltarbejde på Samsø i 2017.
Billede til højre: Udskrift af feltnoter med fælles tilføjelser. Eksempel på hvordan vi har arbejdet med forskelligt materiale til i ideudviklingen af film- og udstillingen; en arabisk talemåde forklaret i et interview, og feedbackkommentar i sort.
Fotograf Line Grüner

Samtalen på tværs af tid og sted er blevet en slags rytme i mit feltarbejde, en bevægelse mellem fortid, nutid og fremtid, der har drevet nye spørgsmål og forståelser frem om de udfordringer og usikkerheder, som præger mødet mellem nye naboer og flygtninges møde med den danske velfærdsstat. Nogle gange har genbesøget i film, fotos og tekster genereret en ny fælles forståelse, andre gange har metoden skabt plads til at forskellige forståelser og perspektiver har kunnet eksistere side om side i en kritisk dialog. I mødet med sit publikum, håber vi at udstillingen endeligt også vil kunne engagere sine besøgende i undersøgelsen af hverdagsmødets sociale blindgyder, spørgsmål og usikkerheder.

Fast grund under fødderne? er åben fra den 1.-19. marts 2023 på Dokk1, Aarhus, Danmark.

Vi håber at se dig!

Share: See me coming

GET UPDATES

Read our privacy policy.